Logo
Op welke mensen richten we ons


  • We richten ons op hen die in maatschappelijke zin, alles of genoeg bereikt hebben maar toch, op een diepere laag, een zekere onvrede voelen. De onvrede die duidt op een spirituele leegte. De leegte die vraagt om vervulling.

  • Soms voelen mensen dat ze hun leven een andere richting willen geven. Bijvoorbeeld: in plaats van een materieel-consumptief leven, meer een leven gericht op zingeving. Eenvoudig kunnen we ook zeggen: in plaats van een egoïstische een altruïstische levenshouding.

  • Ook richten we ons op die mensen die zijn vastgelopen in psychosociale problemen. Deze problemen kunnen zowel van individuele als relationele aard zijn. Het is niet de bedoeling dat wij deze problemen oplossen. We zien deze problemen als een roep om spirituele zingeving.

  • Ook zijn zij die, voor ze hun leven een bepaalde of andere richting willen geven (opleiding, baan, relatie(s) etc.), maar zich eerst hierover willen bezinnen, welkom zodat ze kunnen onderzoeken of de gemaakte keuze de goede keuze is. Een juist (compleet) inzicht leidt tot een juiste motivatie.

  • Ook zijn die hulpverleners, therapeuten, onderwijsgevenden, verplegenden, pastoraal werkenden, geestelijk verzorgers, etc. die hun werk in een spirituele context willen plaatsen welkom.