Logo
Algemene inhoudelijke informatie


De kern van ons werk ligt en ontwikkelt zich in de jaargroepen.

De cursus Contemplatieve psychologie kan gezien worden als een oriëntatie in de geschiedenis en in de praktijk van de spirituele ontwikkeling. We zullen het verschil zien en ervaren tussen enerzijds westerse, op empirisch onderzoek gebaseerde psychologie en anderzijds contemplatieve, op zelfkennis gebaseerde en spirituele psychologie. We zullen verschillen zien tussen een aantal religieuze en spirituele stromingen en het boeddhisme. Maar vooral zullen we het christendom en het boeddhisme vergelijken.

De volgende jaargroepen zijn een inleiding in de boeddhistische leer, de Dharma. Achtereenvolgens behandelen en ervaren we de psychologie en spiritualiteit van: de Vier Edele Waarheden en De Drie Juwelen. Door de vier edele waarheden vind je je motivatie om boeddhistisch beoefenaar te worden. Door de drie juwelen vind je de methode om anders met je problemen (je lijden) om te gaan en om hieruit verlost te worden.

Meditatie is de basis van de boeddhistische beoefening. We geven instructies en begeleiding. We zullen transformeren van egocentrische, op onszelf georiënteerde, naar altruïstische, barmhartige mensen.
In de vierde jaargroep (2017), Karma en karmische sporen, zullen we vooral bezig zijn met de boeddhistische beoefening. Naast de praktijk van het mediteren zullen we vooral bezig zijn met negatieve emoties en hoe we deze kunnen transformeren naar positieve handelingen.