Logo
WorkshopsWorkshop 'Samenzijn met je medemens'

Soms merk je dat je heel fijn contact hebt gehad met iemand, je wordt er blij van! Het voelt samen en de wereld lijkt ineens veel mooier op dat moment. Dat smaakt naar meer!
Maar vaak merken we ook dat het niet zo gaat, dat er iets tussen zit of dat het gewoon niet stroomt. Waar heeft dit nou mee te maken? Moeten we het maar aan toeval overlaten, of kunnen we hier invloed op hebben? Zo ja, hoe? In deze workshop kijken we naar wat binnen ons eigen bereik ligt om samen te zijn met de mensen die we ontmoeten (cliënt, collega, dierbare, buurvrouw, etc.).


Workshop Verdieping karakterstructuren'

In deze driedelige workshop over de Reichiaanse karakterstructuren gaan we in op de achtergronden en uitingsvormen van de eerste drie karakterstructuren, die geladen worden in de eerste vier levensjaren: de schizoïde structuur, de orale en de masochistische structuur. Deze zijn bij alle mensen in meer of mindere mate aanwezig en vormen belangrijke drijfveren voor menselijk gedrag. Door dit te leren kennen in onszelf kunnen we milder worden naar onszelf en gaan we de ander ook beter begrijpen.


Workshop 'Jezelf leren kennen – een manier van leven'

In alles wat we ontmoeten in ons leven kunnen we onszelf leren kennen. Voorwaarde hiervoor is, dat we bereid zijn om dat wat op ons pad komt te aanvaarden en ervaren, in plaats van dat we van de dingen die we moeilijk of onacceptabel vinden af willen - zoals we allemaal vaak geneigd zijn. Dit kunnen we als we zonder oordeel, als een belangstellende waarnemer, naar onszelf kijken. En dan valt er zoveel te ontdekken waar we heel veel aan hebben! Aandachtig leven, in meditatie zijn, is hiervoor de basis. We kunnen álles wat menselijk is, in onszelf leren kennen. Uit deze doorleefde zelfkennis vloeit voort dat we mededogen ontwikkelen en ons gaandeweg steeds meer kunnen openen voor de ander en alles om ons heen.