Logo
Wie zijn we


Het familiebedrijf Brise Suave, afgeleid van het Portugees voor 'zachte bries', ontleent zijn naam aan een tekst uit het Bijbelboek Koningen (1 koningen 19, 9a. 11-13a). In deze tekst wordt beschreven hoe de profeet Elia, toen hij na een lange reis door de woestijn in een grot overnachtte, werd aangeroepen door God. Elia ontmoette God niet in een zware storm die voorbij trok, ook niet in een aardbeving en ook niet in het hierop volgende vuur. Op het vuur volgde het suizen van een zachte bries. Hierin ontmoette Elia God.


 

Wij zijn Bert (1946) en Krista (1959) Jonkers. We zijn meer dan vijfendertig jaar werkzaam geweest als begeleiders-, opleiders-, en supervisors persoonlijke groei. Talloze mensen hebben we begeleid op hun levenspad, we hebben therapeuten (begeleiders) opgeleid en gesuperviseerd. We hebben steeds aan onszelf gewerkt, opleidingen en cursussen gedaan, maar de belangrijkste 'leerschool' is ons eigen levenspad. Van onze voor- en tegenspoed hebben we ervaringen gemaakt en steeds vanuit een nieuw bewustzijn keuzes gemaakt en onze beslissingen genomen en hebben ons ontwikkeld tot boeddhistisch spiritueel leiders.

Ik ben Egbert Jonkers (1990), afgestudeerd Master in de Fine Arts. In mijn kunstcarriëre heb ik mij vooral toegelegd op filosofie en het onderzoeken van vergankelijkheid. Alles om ons heen is in constante transformatie, niets is blijvend. Ook al proberen we bijvoorbeeld vast te houden aan onze jeugd en schoonheid. Ik focus op het analyseren van kunst en het betrekken van de kunstenaar bij het werk in plaats van deze als twee losse entiteiten te zien. Binnen de begeleiding vind ik het belangrijk dat de kunstenaar tegelijk met het werk ontwikkelt. Dit doe ik door stilstand in de ontwikkeling weer in beweging te brengen en de kunstenaar (in wording) te begeleiden in het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden.

Ik ben Tessel de Jong (1994), creatief therapeute. Ik werk vanuit de visie dat ieder mens alle problemen in zichzelf kan herkennen. Door mijzelf te begrijpen kan ik degene die ik begeleidt begrijpen en door mijn inzicht in het pad (dat ik, in meerdere of mindere mate, zelf ook al gelopen heb) de weg wijzen. Naast mijn creatief therapeutische achtergrond val ik in de begeleiding terug op waarden en visies vanuit het Boeddhisme. Ik heb (nog) geen toevlucht genomen tot het Boeddhisme, maar de universele visie die het Boeddhisme ons geeft valt voor mij niet te ontkennen. Een kernpunt hiervan, dat je fundamenteel een goed mens bent en dat we allemaal een kracht in ons hebben om verantwoordelijkheid voor ons leven te nemen, is in de begeleiding een belangrijk punt. De begeleiding die ik geef wordt gesuperviseerd door Bert. Ik richt mij op het maken van verbinding met mijn omgeving. Verbinding vindt je overal; in relaties, op scholen, in je gezin, etc. Voor meer informatie over verbinding kun je het column lezen in het maandblad van maart 2018. Ik heb ervaring in het werken met kinderen en jongeren, het verdiepen van de verbinding en het verbeteren van de hechtingsband tussen ouder en kind. Naast gezinnen en mensen met relationele moeilijkheden ga ik ook graag met je aan het werk met andere zaken, hierbij kun je denken aan: moedeloosheid, angst, futloosheid of je voelt je niet tevreden, maar weet niet goed waar dit van komt.