Logo
Voor wie


  • We richten ons op hen die, in maatschappelijke zin, alles of genoeg bereikt hebben, maar toch, op een diepere laag, een zekere onvrede voelen. De onvrede die duidt op een spirituele leegte, een gebrek aan zingeving. De leegte die vraagt om vervulling. Misschien heb je dit al aangevoeld en wil je je leven een andere richting geven, van een egoïstische naar een altruïstische levenshouding. Je bent welkom om te onderzoeken of de gemaakte keuze, de goede keuze is. Een juist (compleet) inzicht leidt tot een juiste motivatie.

  • We richten ons op mensen die zijn vastgelopen in psychosociale problemen. Deze problemen kunnen zowel van individuele als relationele aard zijn. Het is niet de bedoeling wij, als begeleider, deze problemen oplossen. We zien deze problemen als een roep om spirituele zingeving en een manier om jezelf te leren kennen.

  • Ook richten we ons op gezinnen, ouder en kind, paren en (functionele) groepen bij wie de relatie moeilijk verloopt. De begeleiding richt zich op het werken aan een begripvolle, veilige, open en liefdevolle relatie.

  • Begeleiding bij psychosociale problemen van kinderen zoals concentratieproblemen of gedrag en emoties die voor kind en omgeving moeilijk zijn om mee om te gaan, maar ook een laag zelfvertrouwen of een kind dat het lastig vind om zich in sociale cirkels te bewegen.

Wanneer je niet het gevoel hebt bij deze voorbeelden te passen, maar wel begeleiding van ons wilt ontvangen neem dan gerust contact met ons op.